Patron - PSM Star

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
Przejdź do treści
PATRON
FELIKS RYBICKI PATRON Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starachowicach
Feliks Rybicki (1899-1978) - kompozytor muzyki dla dzieci i młodzieży.

Na Jego zbiorach miniatur fortepianowych: "Zaczynam grać", "Już gram", "Gram wszystko", "Mały modernista", "Ten nasz ogródeczek"
od wielu lat kształcą się pokolenia młodych muzyków. Pedagogiczna twórczość kompozytora cechuje gradacja zagadnień techniczno- interpretacyjnych, stanowiących doskonały materiał służący rozwojowi muzykalności dzieci i młodzieży.

F. Rybicki współpracował z teatrem Polskiego Radia, tworzył muzykę, która towarzyszyła setkom audycji dla dzieci. Dorobek kompozytora
w tej dziedzinie obejmuje ponad 500 utworów.

F. Rybicki stworzył szereg dzieł symfonicznych i kameralnych, m.in.: "Suitę na orkiestrę smyczkową", suitę symfoniczną "Moniuszkiana", ilustracje muzyczne do filmów, sztuk teatralnych, audycji i słuchowisk radiowych.

Przez szereg lat był kierownikiem artystycznym Akademickiego Koła Muzycznego w Warszawie, dyrygował w teatrach warszawskich
i łódzkich, był nauczycielem zasad muzyki
i śpiewu chóralnego w szkołach średnich ogólnokształcących, pedagogiem w szkołach muzycznych, a przez ostatnie dwa lata do wybuchu
II wojny światowej - dyrygentem chóru Filharmonii Warszawskiej. Po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną.

F. Rybicki był kilkakrotnie nagradzany na krajowych konkursach za utwory chóralne i fortepianowe, zaś za twórczość dal dzieci otrzymał
w roku 1952 nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

F. Rybicki pozostał w pamięci swoich uczniów jako człowiek serdeczny, skromny, umiejący stworzyć ciepłą i koleżeńską atmosferę, w której można było obcować z wielką sztuką.

Wróć do spisu treści