Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Młody Kameralista

KONKURSY

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie
„MŁODY KAMERALISTA  2017
dla uczniów szkół muzycznych  I stopnia.


Konkurs odbędzie się 04 kwietnia 2017r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. ul. Kopalniana 10 b
Rozpoczęcie konkursu – godz. 14.00

1.
Organizator konkursu:
   
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa  Rybickiego w Starachowicach.
2. Patronat honorowy  – Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
3. Patronat medialny: „Echo Dnia” „Gazeta Starachowicka”, „Tygodnik Starachowicki”, Telewizja Starachowice,
   
Radio „ESKA” Starachowice.
4. Sponsorzy: Komitet Rodzicielski przy PSM, Starostwo Powiatowe.
5. Cele konkursu:
   a) prezentacja osiągnięć artystycznych i pedagogicznych szkół muzycznych I stopnia w zakresie

       
muzyki kameralnej,
   b) popularyzacja muzycznej literatury kameralnej oraz zainteresowanie nowymi pozycjami pertuarowymi,
   c) wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie interpretacji muzycznej utworów
kameralnych
       
i zasad prowadzenia zespołów,
  
d) promocja artystyczna młodych talentów,
   e)
zacieśnienie współpracy między szkołami muzycznymi.
6. Regulamin konkursu:
   a) konkurs organizowany jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i przeprowadzony
będzie w
       
dwóch  kategoriach:
       
 - duetów
         -
zespołów kameralnych (od tria do oktetu),
   b) każda szkoła może zgłosić  tylko cztery prezentacje w dowolnie wybranych kategoriach
      w łącznym czasie nie przekraczającym 20 minut.
   c) w konkursie wyklucza się udział nauczycieli i absolwentów uczestniczących szkół,
   d) w prezentacjach konkursowych wyklucza się wykorzystanie instrumentów elektronicznych,
   e) wykonawcy mogą zaprezentować swój repertuar z nut,
   f)  o kolejności prezentacji decyduje organizator konkursu,
   g) uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora,
   h) decyzje jury są ostateczne,
    i) laureaci konkursu otrzymują nagrody oraz  dyplomy,
   
j) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w imprezie,
    k)
warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest wpisowe w wysokości 100.- zł od każdego duetu
       
i zespołu,
     l) w razie rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie ulega zwrotowi
     ł) koszty przejazdu szkoły pokrywają we własnym zakresie.


Uwaga!
W
zgłoszeniu prezentacji na dwa fortepiany prosimy umieścić uwagę: "na 2 fortepiany"

7. Repertuar:
   Uczestnikom konkursu nie stawiamy żadnych wymagań repertuarowych
 
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania czasowego limitu prezentacji konkursowych.

IMPREZĘ ZAKOŃCZY SPOTKANIE UCZNIÓW I PEDAGOGÓW.

Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy nadsyłać na załączonej KARCIE która jest do pobrania
TUTAJ
na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Rybickiego
27-200 STARACHOWICE, ul Kopalniana 10 b.
tel/fax:  41 – 274 17 09
e-mail:  psmstar@poczta.onet.pl
lub sekretariat@psmstar.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
22 marca 2017r.
Wpisowe należy wpłacać  do  
22 marca 2017r. na konto:
KOMITET RODZICIELSKI
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Feliksa Rybickiego
ul. Kopalniana 10 b,  27-200 STARACHOWICE
BANK SPÓŁDZIELCZY STARACHOWICE
51 8518 0006 3001 0015 1601 0001


Szczegółowych  informacji udziela dyrekcja PSM
od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-17.00,
tel.  41 274 17 09

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego