Komitet - PSM Star

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
Przejdź do treści
Komitet Rodzicielski
SZANOWNI RODZICE!
Wiedząć jak ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka odgrywa edukacja muzyczna, zdecydowaliśmy  się zapisać nasze pociechy
do szkoły muzycznej.
Wiemy, ze uczęszczanie do szkoły artystycznej nie jest obowiązkowe natomiast pozytywne oddziaływanie powszechnie wiadome.
Kierując się troską o dobro naszych dzieci, prosimy o wsparcie finansowe w postaci wpłat na Komitet Rodzicielski.
Wszystkie środki z w/w wpłat kierowane są na potrzeby uczniów , stanowią źródło finansowania kosztów zakupu i remontów instrumentów, wyjazdów dzieci na przeglądy, konkursy i koncerty, zakupu nagród i upominków, udziału uczniów w warsztatach muzycznych oraz organizacji
i współfinansowania artystycznych wydarzeń w naszej szkole.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.
W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.

Komitet Rodzicielski
Wpłaty na Fundusz Komitetu Rodzicielskiego
Wpłaty na Fundusz Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Starachowicach ul. Kopalniana 10 b,
27-200 Starachowice można dokonywać na wskazany numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Starachowicach
51 8518 0006 3001 0015 1601 0001
Proszę w tytule wpisać Imię i Nazwisko ucznia PSM oraz jakiego okresu wpłata dotyczy.

Wróć do spisu treści