Informator - PSM Star

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
Przejdź do treści

Informator

INFORMATOR
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
OGŁASZA ZAPISY
KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. O zakwalifikowaniu do cyklu 6-letniego
lub 4-letniego decyduje komisja rekrutacyjna.

Proponujemy naukę gry na następujących instrumentach:
W dziale 6-letnim dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, perkusja, gitara.

W dziale 4-letnim dla kandydatów w wieku od 10 do 16 lat: gitara, klarnet, saksofon, perkusja, flet, wiolonczela, akordeon.

Równolegle z nauką gry na instrumentach odbywają się obowiązkowe lekcje z przedmiotów teoretycznych oraz zajęcia zespołowe.

EGZAMINY WSTĘPNE polegające na indywidualnym badaniu predyspozycji słuchowych, rytmicznych, psychofizycznych oraz uwarunkowań do nauki  na określonym instrumencie.      
Kandydaci proszeni są o przygotowanie dowolnie wybranej piosenki.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest złożenie w sekretariacie PSM - do 24 maja 2021r. - wypełnionego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Formularz wniosku do pobrania na stronie www.psmstar.pl/kwestionariusz.html w wersji do wydruku (tutaj) lub elektronicznej (tutaj)

Wypełnione wnioski prosimy składać na adres e-mail: sekretariat@psmstar.pl lub w skrzynce pocztowej (obok wejścia do szkoły)

EGZAMINY WSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ 01 i 02 CZERWCA W SIEDZIBIE SZKOŁY.
O dokładnym terminie egzaminu wstępnego kandydaci będą informowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.

Wszelkich informacji dotyczących egzaminu i nauki udziela sekretariat PSM
ul. Kopalniana 10 b,  tel.: 507 921 890, 41 274 17 09 od poniedziałku do piątku: 09.00 - 13.00.
Wróć do spisu treści