Historia - PSM Star

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
Przejdź do treści
HISTORIA
Wspominając historię naszej szkoły należy obowiązkowo przypomnieć, że podwaliny pod instytucjonalne kształcenie muzyczne w Starachowicach ustanowiło w 1948r. Koło Miłośników Muzyki, zaś od 1949r. ognisko muzyczne - najpierw społeczne, później państwowe - utworzone i rozbudowywane
w latach powojennych przez starachowickich pionierów-krzewicieli oświaty i kultury artystycznej.
To oni w 1948 roku - w odbudowującej się infrastrukturze naszego miasta znaleźli miejsce dla pierwszych uczniów - dwa pomieszczenia w Resursie Urzędniczej. Od początku dyrektorem ogniska był Tadeusz Winnicki, pełniący również funkcję dyrektora Gimnazjum Przemysłowego (jednej ze szkół zawodowych z "zespołu" przy Fabryce Samochodów Ciężarowych). Dzięki Jego staraniom w roku szkolnym 1950/51 dla ogniska muzycznego udostępniono trzy pomieszczenia w jednym z budynków tejże szkoły fabrycznej. Wieloletnia praca Tadeusza Winnickiego i starania o rozwój kształcenia muzycznego w Starachowicach doprowadziły do powołania w 1960r. Państwowej Szkoły Muzycznej i umieszczenia jej w sierpniu 1961 w nowej siedzibie przy ul. Partyzantów 2 (obecnie Mrozowskiego 9).

We wrześniu nowym dyrektorem został Kazimierz Predel, który sprawnie dostosował wnętrza nowego lokalu do wymogów kształcenia muzycznego
i wyposażył w niezbędną ilość instrumentów muzycznych. 133 uczniów rozpoczęło naukę w dwóch działach: 7-letnim dziecięcym i 5-letnim młodzieżowym.

W lutym 1965r - po tragicznej śmierci Kazimierza Predla stanowisko dyrektora PSM powierzono Kazimierzowi Szwalmowi.

We wrześniu 1966r. nowym dyrektorem szkoły mianowano Henryka Orłowskiego. Jego wszechstronna działalność muzyczna i organizatorska przekształciła szkołę w placówkę o pełnym profilu nauczania, kształcącą młodzież na wszystkich instrumentach orkiestrowych. 01 marca 1975r. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

W październiku 1975r. funkcję dyrektora PSM powierzono Grzegorzowi Wereckiemu. Dzięki jego zabiegom szkoła pozyskała opiekuna - Zakład Tapicersko-Metalowy FSC w Starachowicach, który systematycznie wspierał PSM pomocą materialną.

Z dniem 01 lutego 1979r. nowym dyrektorem szkoły została Stefania Rytel. 12 października 1985r. PSM w Starachowicach nadano imię FELIKSA RYBICKIEGO.

Od 01 września 1988r. - dyrektorem szkoły jest Barbara Ołowiak.

W ciągu 48 lat działalności dydaktycznej i artystycznej Państwowa Szkoła Muzyczna uczestniczyła w przeobrażaniu i integracji społeczeństwa Starachowic, krzewiąc w środowisku kulturę muzyczną, wychowując pokolenia w duchu umiłowania muzyki i pielęgnując swoje szkolne tradycje. W tym czasie uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w różnorodnych imprezach artystycznych, przeglądach, przesłuchaniach, konkursach w różnych specjalnościach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 1991r. z inicjatywy nauczyciela Marka Mareckiego i przy pomocy dyr. Barbary Ołowiak w PSM uruchomiono klasę akordeonu guzikowego. Wyróżniający się młodzi akordeoniści byli zdobywcami czołowych miejsc w konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich i międzynarodowych (Czirpan/Bułgaria, Castelfidardo/Włochy, Klingenthal/Niemcy).

Od 1992r. z inicjatywy dyr. Barbary Ołowiak w PSM organizowane są corocznie konfrontacje duetów i zespołów dla uczniów szkól muzycznych I stopnia
z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Od czterech lat impreza ta nosi nazwę "Młody Kameralista" i ma formułę konkursu.

W 1995r. z inicjatywy naucz. Grażyny Ostrach nawiązała się współpraca orkiestry szkolnej z chórem MERIDIES działającym przy parafii pw Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która zaowocowała szeregiem wspólnych koncertów w Polsce, Niemczech (Hanower, Mechernich, Blankenheim) oraz w Czechach. PSM nawiązała również współpracę z Ośrodkiem Kultury Polskiej w Winnicy na Ukrainie. W ramach wymiany w Starachowicach koncertowały zespoły ukraińskie, zaś soliści i orkiestra PSM w 1996r. prezentowali się na koncertach w Winnicy.

Od dnia powołania szkoły jej mury opuściło 747 absolwentów. Wielu z nich związało swoje życie z muzyką - starsi pracują jako instrumentaliści
w filharmoniach, są pedagogami w szkolnictwie artystycznym, instruktorami w ośrodkach kultury, najmłodsi kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

NOWA SIEDZIBA SZKOŁY!

Przez blisko pół wieku PSM zajmowała część parteru starego budynku, borykając się z częstymi awariami i koniecznością przeprowadzania kosztownych remontów. Pracowaliśmy w kilkunastu klasach do zajęć indywidualnych, w jednej klasie do zajęć teoretycznych oraz w małej sali koncertowej, łączącej swoją funkcję z klasą do rytmiki i kształcenia słuchu. Przez 47 lat Szkoła funkcjonowała w ciasnocie, niewygodach, bez możliwości udoskonalenia i rozwoju swojej bazy dla potrzeb pedagogicznych.

W 1996 r.- Kierownik Urzędu Rejonowego w Starachowicach - Marian Mróz - zaproponował PSM zmianę lokalizacji. Szkoła pozyskałaby nową siedzibę
po adaptacji przerwanej budowy biblioteki pedagogicznej znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 11.

Prace związane z adaptacją budynku rozpoczęte w 1997r. trwały do 2007r. i finansowane były ze środków CEA oraz z ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".

W lutym 2008r. - w czasie ferii zimowych - odbyła się przeprowadzka do nowej siedziby. W nowej szkole dysponujemy większym o 100m2 metrażem, salą koncertową niezależną od zajęć dydaktycznych, trzema salami teoretycznymi i dziesięcioma do lekcji indywidualnych. PSM zyskała nowe i funkcjonalne wyposażenie we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, administracyjnych, sanitarnych i gospodarczych.

W sierpniu 2008r. szkoła wzbogaciła swoje instrumentarium w nowy fortepian koncertowy marki PETROF oraz cyfrowe pianino elektroniczne ROLAND. Zakup sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego".
Wróć do spisu treści