Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Terminarz egzaminów

ROK SZKOLNY

KALENDARZ
PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO
w
Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Rybickiego

w Starachowicach
w roku szkolnym 201
8/2019

_________________________________________________________________________                                 
GRUDZIEŃ 2018

KLASY   
    II - V działu sześcioletniego            UTWORY TECHNICZNE
                 
II - III działu czteroletniego  

KLASY
       VI działu sześcioletniego                EGZAMIN OKRESOWY
                 
IV działu czteroletniego                 (gamy+utwory ustalone w sekcjach)
__________________________________________________________________________
 

MARZEC 2019                                                

KLASY       II - V działu sześcioletniego             sprawdzian - GAMY
                II - III działu czteroletniego           (zakres ustalony w sekcjach)


__________________________________________________________________________  

CZERWIEC 2019            

KLASY   
   I działu sześcioletniego                    SPRAWDZIAN PROMOCYJNY
             
  I działu czteroletniego                   (repertuar ustalony w sekcjach)

KLASY
     II - V działu sześcioletniego              EGZAMIN PROMOCYJNY
               II - III działu czteroletniego  
         (repertuar ustalony w sekcjach)

KLASY    
  VI działu sześcioletniego                 EGZAMIN KOŃCOWY
             
  IV działu czteroletniego                 (reperuar ustalony w sekcjach)
__________________________________________________________________________
 

UWAGA !!!

O WYBORZE REPERTUARU NA POSZCZEGÓLNE SPRAWDZIANY LUB EGZAMINY DECYDUJĄ NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO W OPARCIU O PROGRAMY NAUCZANIA WYDANE PRZEZ DEPARTAMENT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ USTALENIA W SEKCJACH INSTRUMENTALNYCH.

                                                                                                                                              DYREKCJA PSM
STARACHOWICE,   
03 września 2018r.

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego