Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Starachowicki Konkurs Gitarowy

KONKURSY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w
VI  STARACHOWICKIM  KONKURSIE  GITAROWYM”


REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów - uczniów szkół muzycznych I stopnia, uczących się w cyklu sześcioletnim
   
lub czteroletnim i  przebiegać będzie w grupach :
   grupa I      klasa I/6
   grupa II     klasa I/4
   grupa III    klasy II/6, III/6 i II/4
   grupa IV    klasy IV/6, V/6 i III/4
   grupa V     klasy VI/6 i IV/4
2. Przesłuchania uczestników odbędą się w PSM I st. im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach, ul. Kopalniana 10 b,

 
  w dniu 06 marca 2017 r. (poniedziałek)
3. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 5 uczestników.
4
. Kolejność wykonywania utworów podczas przesłuchań jest dowolna.
5. Program należy wykonać z pamięci, przekraczanie czasu trwania prezentacji  skutkuje dyskwalifikacją.
6. Występy uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Członkowie jury nie oceniają  swoich uczniów.
9. Uczestnicy Konkursu występują w kolejności alfabetycznej.
10. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

11. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać na załączonym formularzu (do pobrania TUTAJ )wyłącznie pocztą elektroniczną w formie załącznika do dnia 17 lutego 2017 r. (piątek) na adres: sekretariat@psmstar.pl

12. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości  80 zł od
     
każdego uczestnika (scan). Wpisowe jest bezzwrotne. Wpisowe należy wpłacać na konto:   


Komitet Rodzicielski przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Starachowicach
Nr  51 8518 0006 3001 0015 1601 0001
z  adnotacją – „
VI Starachowicki Konkurs Gitarowy”
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu.


1
3. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły       www.psmstar.pl/ogloszenia do dnia 27 lutego 2017 r.

HARMONOGRAM DO POBRANIA KLIKNIJ TUTAJ


14. Koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.

KONTAKT: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Rybickiego
27-200 Starachowice ul. Kopalniana 10b
telefon: 41 274 17 09
sekretariat@psmstar.plVI STARACHOWICKI  KONKURS  GITAROWY”

WYMAGANIA  REPERUAROWE

    Grupa I
     1.Program dowolny.
     Czas trwania występu: do 6 minut.

     Grupa II
     1.Program dowolny.
     Czas trwania występu: do 6 minut.
  
     Grupa III
    1.Etiuda
    2.Utwór lub utwory dowolne
    Czas trwania występu: do 8 minut.

     Grupa IV
     1.Etiuda
     2.Utwór lub utwory dowolne
     Czas trwania występu: do 10 minut.

      Grupa V
     1.Etiuda
     2.Utwór lub utwory dowolne
     Czas trwania występu: do 12 minut.

  
     Opracowanie programu: Dariusz Wróbel
     Kontakt: dariuszwrobel@interia.pl
     Tel.: +48 603 721 437


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego