Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Informator

REKRUTACJA

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st.
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
OGŁASZA ZAPISY
KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 201
7/2018


Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie 6 lat  i nie przekroczenie 16 roku życia.
O zakwalifikowaniu do cyklu 6-letniego lub 4-letniego decyduje komisja rekrutacyjna.

Proponujemy naukę gry na następujących instrumentach:
W dziale 6-letnim dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat:
fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, perkusja

W dziale 4-letnim dla kandydatów w wieku od 10 do 16 lat:
wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, akordeon, perkusja

Równolegle z nauką gry na instrumentach odbywają się obowiązkowe lekcje

z przedmiotów teoretycznych oraz zajęcia zespołowe.

EGZAMINY WSTĘPNE polegające na indywidualnym badaniu predyspozycji słuchowych, rytmicznych, psychofizycznych oraz uwarunkowań do nauki  na określonym instrumencie odbędą się
29 (pon.) i 30(wt.) maja 2017. w siedzibie szkoły.       

Informację o kolejności i godzinie egzaminów zawierać będzie imienna lista kandydatów umieszczona na tablicy ogłoszeń PSM od dni
a 19 maja 2017.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest złożenie w sekretariacie szkoły do
16 maja 2017r. wypełnionego kwestionariusza wraz z opinią lekarza o stanie zdrowia kandydata (podst. prawna: Rozp. MKiSzt. z  07.09.1999r. - Dz.U. 1999/85/943).

Kwestionariusz do pobrania w szkole muzycznej lub na stronie
www.psmstar.pl/kwestionariusz.html

Wszelkich informacji dotyczących egzaminu i nauki udziela sekretariat PSM

ul. Kopalniana 10 b,  tel.: 41 274-17-09 od poniedziałku do czwartku: 10.00 - 15.00, piątek:  9.00 - 15.00.


UWAGA!!!

SZKOŁA NIE WYSYŁA DO KANDYDATÓW ZAWIADOMIEŃ O TERMINIE EGZAMINÓW.  PROSIMY O INFORMOWANIE SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego